Misyonumuz

İçerik yazdırılıyor....

  • Hakkımızda
  • Vizyonumuz
  • Hizmet Anlayışımız
  • Hasta Hakları Birimi
  • Kalite Yönetim Politikası
  • Temel Değerlerimiz
  • Kalite Amacı

Hakkımızda

2012 yılında sağlık sektöründe faaliyet gösterme hedefi ile hizmetleri sunarak Süyman Demirel caddesinde kurulmuştur. Elitium Tıp Merkezi olarak amacımız kamu ve diğer özel hastanelere alternatif olabilecek hizmet sunumunda nitelikli bir sağlık kuruluşu yaratmanın hedeflenmiş olmasıdır. Bu duygularla kurulmuş hastanemiz Esenyurt ilçesinde Elitium Tıp Merkezi adıyla sağlık hizmeti sunumuna başladı. İlçenin büyük bir yerleşim yeri olması ve yeterli sağlık desteği almaması nedeniyle başlangıç yeri olarak seçilmiştir. Kurumsal imajımızdan taviz vermeden, tüm tıbbi gelişmeleri takip ederek hastalarımız tarafından en çok tercih edilen tedavi merkezi olmak amaçlarımız arasında önemli bir yere sahiptir. İnsan sağlığını koruma bilinci ile, içerisind…
Detaylı Oku

Vizyonumuz

Vizyonumuz, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti, hizmet sunan ve alan hekim memnuniyetini koruyarak büyümek, büyürken sağlıkta etik hizmet olgusundan uzaklaşmamaktır. Hastalıklardan korunma bilincinin yaygınlaşmasına destek olmak. İhtiyaç sahibi hastalara imkanlar ölçüsünde sahip çıkmak. Maliyet ve verimliliği etkin yöneterek kaliteden ödün vermemektir.
Detaylı Oku

Hizmet Anlayışımız

Çağdaş yönetim anlayışı doğrultusunda, sistemimizi sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik vermekteyiz. Hastalarımızın ve tüm çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak hizmet anlayışımızda önem verdiğimiz önceliklerimizdendir. Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, iyileştirme süreçlerinde etkin kılmak, ileriki hizmetlerimizi geliştirmek için önemli bir yere sahiptir.
Detaylı Oku

Hasta Hakları Birimi

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Hasta Hakları Birimi Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. Hastanemize başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları yönetmeliğinden yararlanarak hazırladığımız bu kaynak ile hastalarımızı, sahip oldukları haklar ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumluluklar hakkında bilgilendirmeyi amaçladık. Hasta Hakları Uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin, o sağlık kuruluşunda kendisine verilen bütün hizmet süreci…
Detaylı Oku

Kalite Yönetim Politikası

Elitium A Tipi Cerrahi Tıp Merkezi olarak etkin, verimli, saygınlığı olan girişimci ve yüzü gülen,yüz güldüren bir özel tıp merkezinde kalite yönetim sistemi ve mevzuatına bağlı kalarak hasta ve yakınlarına, hızlı, hoşgörülü, ilkeli ve kaliteli hizmet sunmak, gelişmiş tıp standartlarında bilimsel sağlık hizmeti vermek, çalışma koşullarını iyileştirerek kurum personelinin memnuniyeti ve becerilerini artırmak üzere sürekli eğitim programları düzenleyerek değişmek ve gelişmeyi taahhüt ederiz.
Detaylı Oku

Temel Değerlerimiz

İnsana Saygı Güvenilirlik Bilime ve Akla Dayalı Davranmak Çalışkanlık Ekip Olma Bilinci Profesyonellik Yeniliklere Açıklık
Detaylı Oku

Kalite Amacı

Kurumumuz işleyişi içinde var olan ve ihtiyaç duyulan faaliyetlerin içeriklerini inceler, verimliliklerini değerlendirir, iyileştirme süreçlerini planlar ve uygulanmasına yönelik kalite çalışmalarını yürütür. Kalite Ne Yapar? Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlar. Kurumun öz değerlendirme süreci çalışmalarını planlar ve uygulanmasının takibini yapar.Tespit edilen uygunsuzlukları kurum yönetimi ile paylaşır ve kurumsal kalite sistemine veri girişlerini yapar. Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya sunar, çalışanlarla paylaşır. Ha…
Detaylı Oku